خانه برچسب ها جهانگرد انگلیسی

برچسب: جهانگرد انگلیسی

اولین زن خارجی که به قلعه الموت رفت

0
فریا استارک 1993 – 1893 این زن انگلیسی یکی از معروفترین جهانگردان انگلیسی است که در طول زندگی خود به کشورهای بسیار زیادی از جمله...