پرداخت بدون ضامن وام به گروه‌های خودیار زنان سرپرست خانوار

0
357

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور گفت:گروه‌های خودیار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور می توانند بدون نیاز به هرگونه وثیقه یا ضمانت مالی وام دریافت کنند.

فاطمه عباسی اضافه کرد: اعضای ۱۵ تا ۲۵ نفر گروه های خودیار اغلب زنان و دختران کم درآمد روستایی و حاشیه‌شهر هستند که برای بهبود وضعیت معیشت و یا اشتغالزایی با مشکل مواجه هستند و تصمیم می گیرند با انجام پس انداز ماهیانه و دریافت وام از محل پس اندازشان، به اشتغال زایی برسند و یا وضعیت خود را بهبود ببخشند.

وی توضیح داد: فرایند حمایت و پرداخت تسهیلات به این نحو است که ابتدا انباشت پس انداز توسط اعضای گروه‌های خودیار صورت گرفته و پس انداز به صورت وام های خرد در میان اعضا قرار می گیرد؛ سپس پیوند مالی گروه‌های خودیارو نهادهای مالی با ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی آنها از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در قالب دریافت وام های خرد انجام می شود.

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: برای دریافت تسهیلات بانکی نیازی به پس انداز در بانک کشاورزی نیست و مبلغ تسهیلات به تعداد اعضای گروه بستگی دارد که معمولا سرانه برای دریافت وام اول دو و نیم میلیون تا سه میلیون تومان است.

به گزارش«آتیه آنلاین»،طرح تامین مالی خرد از جمله برنامه های مهم و اثرگذار وزارت کار در راستای ایجاد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل در روستاهای محروم است؛ در این طرح، برای روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐﻢ درآﻣﺪ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ که امکان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، شرایط دریافت وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون وﺛﯿﻘﻪ و ﺿﺎﻣﻦ فراهم شده است.این طرح که با ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﮑﺎری وزارت کار، بانک کشاورزی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻣؤﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮد روﺳﺘﺎ در حال اجرا در کشور است، بر پایه حضور و مشارکت فعال نهادهای کوچک مردمی تحت عنوان ” گروه‌های خودیار” استوار است

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید