نقش زنان در مدیریت پاندمی کرونا

0
237

زهرا اسکندری متخصص سلامت در بلایا، در یادداشتی نوشت: همه گیری کووید ۱۹ سبب مرگ بسیاری از افراد شده و شوک عمیقی در سراسر جهان ایجاد کرده است. این بیماری نحوه کار، زندگی و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی را تغییر داده است که پیامدهای متفاوتی در زنان و مردان داشته است. بحران کرونا تأثیرات بی سابقه بر سلامت و مراقبت‌های بهداشتی، رفاه اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان با تأثیرات مستمر و نامطلوب بر اقتصاد داشته است که زنان به عنوان یکی از گروه‌های آسیب پذیر در همه گیری ها در مرکز آن قرار دارند.

بحران کووید ۱۹ بر همه اعضای جامعه به طور مساوی تأثیر نمی‌گذارد، تأثیرات منفی آن بر روی گروه‌های آسیب پذیر بیشتر است، زنان به عنوان گروه‌های آسیب پذیر در بحران‌ها در معرض عواقب منفی آنها به علت اختلال در ساختارهای حقوقی و اجتماعی قرار دارند، از طرفی هم ویژگی‌های فیزیکی، فیزیولوژیکی زنان و نقش آنها در بیشتر جوامع به عنوان مسئولین حفظ و نگهداری از کودکان از دیگر عواملی که سبب آسیب پذیری بیشتر زنان می‌شود.

زن به عنوان یکی از ارکان خانواده نقش مهمی در سلامت خانواده ایفا می‌کند. زنان هم دریافت کننده و هم ارائه دهندگان اصلی مراقبت‌ها در نظام سلامت هستند و در پاسخگویی به سلامت پیشرو هستند، تقریباً ۷۰ درصد نیروی کار مراقبت‌های بهداشتی را تشکیل می‌دهند که در معرض خطر بیشتری از عفونت‌ها در همه گیری ها قرار دارند. با توجه به تعطیلی مدارس و مهدهای کودک‌، محدودیت‌های رفت و آمد، قرنطینه‌های خانگی و نگهداری از افراد سالمند خانواده، وظایف و مسئولیت زنان در خانه افزایش یافته است. همچنین زنان با خطرات بالای از دست دادن شغل و درآمد، افزایش خطرات خشونت، سو استفاده یا آزار و اذیت در همه گیری ها و قرنطینه مواجه می‌شوند.

اگر آموزش‌های مناسب، معتبر و صحیح به زنان در همه گیری ها ارائه گردد آنها می‌توانند این مطالب را به همسر، فرزندان و نزدیکان خود منتقل کنند، نقش بسیار مهمی را در افزایش آگاهی افراد خانواده و جامعه ایفا کنند. زنان در هر جایگاه و با هر سطح تحصیلاتی می‌توانند در زمینه بهداشت تأثیر قابل توجه داشته و لذا آگاه شدن این قشر از جامعه نیازی ضروری است.

دسترسی به خدمات بهداشتی مناسب، اعمال حقوق و آزادی و در نظر گرفتن شانس برابر بدون در نظر گرفتن جنسیت، حقوق اساسی زنان و حقوق بشر است، با توجه به نقش حساس زنان، موقعیت و جایگاه بسیار با اهمیت آنها در سلامت و سازندگی خانواده و جامعه این بیماری همه گیر فرصتی است تا اطمینان حاصل شود که این حقوق رعایت شده و مورد احترام قرار می‌گیرد.

اقدامات ذیل را می‌توان برای کمک به زنان به منظور کاهش اثرات منفی همه گیری کووید ۱۹ مورد توجه قرار داد.

– سیاست گذاران و ذی نفعان باید زنان و دختران را در مرکز فرآیندهای بهبود قرار دهند و نیازها، چالش‌ها و راه حل های ارائه شده توسط زنان مورد توجه آنها قرار گیرد.

– خدمات ضروری بهداشتی در زمان شیوع بیماری‌های همه گیر به موقع به این گروه آسیب پذیر ارائه گردد و راهنمایی‌های عملیاتی سازمان جهانی بهداشت برای حفظ ارائه خدمات بهداشتی ضروری مورد استفاده قرار گیرد.

– تقویت، گسترش و حمایت از مشاغل کوچک و مشاغل آزاد و بهبود اقدامات کمکی به زنان در زمان همه گیری ها

– بازنگری طرح‌ها و سیاست‌های حمایت اجتماعی از زنان در طول همه گیری ها و اطمینان از دسترسی زنان به برنامه‌های حمایت اجتماعی

– ارائه طرح‌ها و سیاست‌هایی برای ارتقای فرصت‌های اقتصادی و توانمندسازی زنان

– توسعه پیام‌های ارتقا سلامت و مراقبت از خود با در نظر گرفتن سطوح فرهنگی، تحصیلی و متناسب با نیازهای زنان

به رغم تولید واکسن‌های مختلف در دنیا و اجرای برنامه‌های واکسیناسیون انبوه در سراسر جهان، شیوه زندگی و کار افراد دگرگون شده است و تأثیر همه گیری کووید ۱۹ برای سلامت و اقتصاد جهانی فاجعه بار بوده است، اما این بیماری همه گیر می‌تواند فرصت بزرگی برای سیاست گذاران برای بهبود فرصت‌های زنان و دختران در سراسر جهان به ارمغان آورد که با ایجاد جوامع بهتر، قوی‌تر و مقاوم‌تر باعث آرامش و امید برای همه زنان روی زمین شود.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید