دختری که هر روز غرق می شود

0
244

 

روبن اوروسکو هنرمند مکزیکی سبک هایپررئالیسم برای توجه دادن به موضوع تغییرات اقلیمی و پایداری و دامن زدن به بحث در این باره، مجسمه‌ای آفریده که هر روز با جذر و مد آب رودی در اسپانیا، غرق می‌شود و دوباره سر از آب بیرون می‌آرود.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید