اولین کلمه‌ی هر بچه بابا

0
285

معرفی کتاب

اولین کلمه‌ی هر بچه
آقا سگه به سگ کوچولو می‌گوید: «بابا» اما سگ کوچولو در جوابش می‌گوید: «هاپ هاپ» چشم‌های بابا گرد گرد شده است؛ اما به نظر من که منظور سگ کوچولو از «هاپ هاپ» همان کلمه‌ی «بابا» بود. شما چطور فکر می‌کنید؟

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید